Customer oriented study and design Customer oriented study and design
Indoor production process Indoor production process
On site installation On site installation
Plant operation Plant operation

Vibratech d.o.o. – više od 20 godina iskustva u projektovanju i proizvodnji opreme za pripremu mineralnih sirovina
Još od 1996. godine radimo projektovanje i izradu postrojenja i uređaja za pripremu mineralnih sirovina.
Projektovanje, izrada i rad svakog postrojenja i uređaja su jedinstveni.
Iz tog razloga radimo u saradnji sa našim klijentima, nudimo odgovarajuće savjetovanje te konačno proizvode prilagođavamo potrebama klijenata i isporučujemo proizvode najvišeg kvaliteta.

Našim klijentima nudimo potpuna – ključ u ruke riješenja!
Čitav proizvodni proces koji uključuje pripremu materijala, obradu u pogonu mašinske obrade, pjeskarenje i bojenje, vršimo u našem pogonu u Visokom.
U fazama proizvodnje pretežno je zastupljena mehanička obrada te nema zagađenja okoline. Ostaci materijala nastalih u proizvodnom procesu se recikliraju. Otpadne vode nemaju štetnih hemijskih primjesa, a fabrika u cjelosti posjeduje odgovarajuće dozvole i ateste potrebne za rad.
Kvalitet naših proizvoda je dokazan tamo gdje je najpotrebnije, na kamenolomima i unutar rudnika koji su vlasnici opreme VIBRATECH.